Igor Mironowicz

Igor Mironowicz – W każdej dziedzinie życia, w tym również w tenisie, mamy do czynienia z osobami
przeciętnie utalentowanymi. Są również ludzie, u których widać gołym okiem, że są
stworzeni do czegoś. Są utalentowanymi amatorami, a w niektórych przypadkach wielkimi
zawodowcami. Ci pierwsi muszą włożyć bardzo dużo pracy, aby cokolwiek wielkiego w
sporcie osiągnąć. Ci drudzy, którzy pracują, osiągają z reguły wielkie, sportowe sukcesy.
Moją osobę zaliczyłbym do tych pierwszych, którzy stanowią zdecydowaną większość
z nas. Nie osiągnąłem wielkiego sportowego sukcesu, jednakże przypadek mój pokazuje, że
wielka pasja do tenisa oraz praca włożona w tą dyscyplinę pozwala mi realizować ciekawe
wyzwania związane z tą fascynującą dziedziną.

Nauka najmłodszych gry w tenisa czy organizacja obozów tenisowych pozwala mi
czerpać wiele przyjemności i radości z wykonywanej pracy. A praca w środowisku tenisowym
niewątpliwie jest dla mnie inspiracją do jeszcze szerszego działania w zakresie kolejnych
tenisowych projektów.